MATRIMONIO/MATRIMONI

“Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y son los dos una sola carne” (Gén2,24)

acasados“EL QUE DÉU HA UNIT, QUE L’HOME NO HO SEPARI” (Mt 19,3-6)

SI US VOLEU CASAR A LA NOSTRA PARRÒQUIA, EL MILLOR ÉS POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES  PER ESCOLLIR DIA I HORA.

Según el lugar de residencia, os indicaremos el lugar apropiado para elaborar el expediente matrimonial. Además de la documentación a aportar, también se ofrece una preparación espiritual adecuada a tan gran sacramento que es el matrimonio, al que se añaden las realidades de la familia y la vida.

CURS INICIACIÓ AL MATRIMONI (link per anotar-se)

Antes de casarse, los novios deben realizar un Curso de iniciación al sacramento del matrimonio, un cursillo prematrimonial. Es conducido por matrimonios jóvenes como vosotros, que también intentan vivir su matrimonio desde la llamada de la fe, con la participación del sacerdote.

Existen diversas modalidades que se adaptan a las circunstancias de cada situación. ¡Infórmate en la parroquia!

Venid al despacho parroquial o escribid al mail santmarti354@bisbatdeterrassa.org
para concertar una entrevista con el rector.
Opus Dei - Tema 25. El matrimoni

Us caseu? segons el vostre lloc de domicili us indicarem on podeu confeccionar l’expedient o documents matrimonials

Abans del casament, haureu de realitzar un curset pre-matrimonial conduït per matrimonis joves de la nostra comunitat amb la participació del sacerdot.

Veniu al despatx parroquial i us ho explicarem.

AL DESPATX O AL MAIL, santmarti354@bisbatdeterrassa.org, PODEU DEMANAR CITA prèvia amb el nostre Rector.


«L’aliança matrimonial, per la qual l’home i la dona constitueixen entre ells un consorci de tota la vida, ordenat per la seva índole natural al bé dels cònjuges i a la generació i educació dels fills, fou elevada per Crist, el Senyor, a la dignitat de sagrament entre batejats» (CIC 1055 § 1).

Propietats essencials del matrimoni

«La unitat i la indissolubilitat són les propietats essencials del matrimoni, les quals en el matrimoni cristià obtenen una fermesa peculiar per raó del sagrament» (CIC 1056). El marit i la muller «en virtut del contracte conjugal “ja no són dos, sinó una sola carn” (Mt 19,6) […]. Aquesta íntima unió, en tant que és un lliurament mutu de dues persones, igual com el bé dels fills, exigeixen la plena fidelitat conjugal i en reclamen la unitat indissoluble»