Preparem el mes del Rosari/Preparamos el mes del Rosario

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

El ROSARIO, en su sencillez y profundidad, es una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Juan Pablo II propuso a todos los cristianos, pero especialmente a las familias, padres e hijos, una oración fácil y, al mismo tiempo, rica que merece ser recuperada por la comunidad cristiana.

Aquí podrás leer este documento mariano que se suma a la larga tradición de la Iglesia e el culto a María, la Madre del Salvador.

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.pdf

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

S´acosta el mes d´octubre, mes en el que recordem d´una manera més especial a la Mare de Déu i ho fem, a qualsevol moment del dia, amb la pregària del Sant Rosari. Des de la web de la parròquia pots accedir, mitjançant els enllaços que   t´oferim, a les quatre parts d´aquesta pregària mil-lenària.

Compartim les quatre parts del rosari de Ràdio Estel en mp3. En total són 20 misteris que recorden moments significatius de la vida de Jesús i Maria i donen llum a tota la fe cristiana. Cada part acaba amb el rés de les lletanies, que són lloances a la Mare de Déu. Si us perdeu us pot ajudar la guia del rosari. Poden ajudar a pregar el rosari al cotxe, per exemple.

MISTERIS DE DOLOR

https://youtu.be/ifXqy0oU6Q8

MISTERIS DE GLORIA

https://youtu.be/8yQD_PXHPOc

MISTERIS DE LA LLUM

https://youtu.be/CTK4ZImOtaM

MISTERIS DE GOIG