PLA PASTORAL DIOCESÀ – 2018-2023 – BISBAT DE TERRASSA

fecha

Un nuevo plan pastoral diocesano que quiere ayudar a potenciar, como expresión de la comunión eclesial, el trabajo parroquial de nuestra comunidad de Sant Martí.

Aquest pla està estructurat en quatre blocs:

  1. DEIXEBLES MISSIONERS CRIDATS A LA SANTEDAT: centra les seves accions en la formació cristiana des de la conversió missionera per tal de ser veritables apòstols evangelitzadors.
  2. UNA CASA AMB LES PORTES OBERTES: reflexiona i proposa accions a partir de la dimensió celebrativa i l´acolliment de les persones.
  3. UNA FAMÍLIA EN SORTIDA: ha d´ajudar a viure més de prop les perifèries geogràfiques  i existencials de moltes persones allunyades.
  4. EL GUST DE SER POBLE: vol ajudar a posar en pràctica la conversió de les estructures i el goig  de sentir-se membre del poble de Déu.

MÁS
ARTÍCULOS