Santuari de la Mare de Déu de la Salut

fecha

Patrimoni cultural

El Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell

PATRONA DE LA NOSTRA DIÒCESI

 

Història

El Santuari de la Mare de Déu de la Sa- lut es troba situat a la Serra de Sant Is- cle, per on passava la Via que unia Ro- ma amb la ciutat de Gades (Cádiz). Hi havia una «estació», és a dir un pobla- ment conegut amb el nom d’Arragona. Va ser el primer poblament de la ciutat de Sabadell.

A l’edat mitjana el poblat havia cres- cut i tenia la seva expressió cristiana en la parròquia de Sant Feliu d’Arrahona. Des de començament del s. XIV a l’esplanada on ara hi ha el santuari hi havia una capella on es veneraven dos germans màrtirs cordovesos: Sant Iscle i Santa Victòria. El document més antic que en parla és de l’any 1323. A princi- pis del segle XV a l’ermita hi havia un ermità, i n’hi ha hagut fins a l’any 1851.

El segle XVI va ser un segle de guer- res i pestes. Malgrat les precaucions que s’havien pres, el contagi del còlera arribà a Sabadell els anys 1560 i 1589. L’ermita començà a ser una mor- beria, és a dir, un lloc on podessin ser observats en quarantena els ciutadans dels quals es presumia que podrien ha- ver estat afectats pel mal. L’epidèmia es va repetir els anys 1651 i 1652.

La imatge

«Un bell dia, anant l’ermità a buscar aigua com feia de costum, a la font que vessa a la riera de Canyomeres, i om- plint el càntir, descobreix entre la brosta de la margenada una imatge petiteta de la Verge Maria amb l’Infant Jesús als braços, allà solitària i abandonada, esperant de ser trobada». El poble fidel lidonàelnomdeMaredeDéudelaFont de la Salut. La imatge fou portada a l’ermita que, a finals del segle XVII, apareix anomenada com Ermita de la Mare de Déu de la Salut. L’any 1696 se celebra el primer aplec i l’any 1697 el Consell de la Vila designa la Mare de Déu de la Salut com a patrona de la ciutat de Sabadell.

El santuari

En el lloc de l’ermita s’hi edificà el santuari, inaugurat el 23 d’abril de 1882, que seria destrossat en la guerra l’any 1936. Fou reconstruït a partir de 1940 i el 19 d’octubre de l’any 1947, en el 450 aniversari de patronatge de la ciutat, tingué lloc la Coronació de la imatge oficiada per Mons. Gregorio Modrego, Bisbe de Barcelona. El dia 11 de maig de 2008, el Bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, recollint nombroses peticions, fetes les consultes adients i havent obtingut la confirmació de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, declarà la Mare de Déu de la Salut patrona de la nova diòcesi de Terrassa, erigida el 15 de juny de 2004. La seva celebració diocesana es va fixar en el dia 19 d’octubre.

Himne de la Mare de Déu de la Salut

Déu vós salve, dolça Mare, oh Regina del cel gloriosa.

Oh Maria, Verge pura, més que tota creatura.

En la vida sou l’estrella lluminosa; i en l’agonia sou la porta del cel. Oh Mare nostra, Font de Salut,

Santa Maria.

(Extret de Joan Busquets i Prat, Visitem el Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sa- badell).

MÁS
ARTÍCULOS