Confirmacions a Sant Martí

El passat dia 29 de febrer, Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, va conferir el sacrament de la confirmació a 20 nois i noies i algunes persones adultes de la Parròquia. 

DAMOS GRACIAS A DIOS.